Primarne oznake

Datum:

19/09/2017 - 14:00

TRAJŠTOF (24. sep­tembar) — Žetvena zahvalnica, ne­dilju, 24. IX. (14.00) s folklornom grupom Poljanci;

u farskom škadnju.