Južni Tirol i obrambena sila Austri­ja — dvoja mirila na škodu manjin (1)

Petar Tyran

25 ljet sad tomu, da se je umirio spor, da se zravnala svadja med Italijom u Austrijom zbog J­u­žnoga Tirola. To je bio po­vod da su se u Austrijskom parla­mentu, Nacionalnom vijeću spomenuli toga povijesnoga dogadjaja, ki je opet uglavnom nornalizirao odnose med Ita­lijom i Austrijom i med dvimi Tiroli, sjevernim (A) i južnim (I). Ta prisilna podjela je po raspadu monarhije i po teškoj kaštigi Austrije sa strane sa­veznikov, dakle dobitnikov I. svitskoga boja, naložen Austriji.

Prvi susret predsjednice Grabar-Kitarović s austrijskim kolegom Van der Bellenom

Šefica hrvatske države svoje je aktivnosti u Mozartovom gradu započela u pandiljak, 17. julija susretom s predstav­niki hrvatske zajednice. Bil­a­teralni odnosi Hrvatske i A­u­strije, s naglaskom na gosp­o­darstvo, bila je glavna tema pandiljnoga susreta pred­sjednice Kolinde Grabar-Kitarović i austrijskoga pred­sjednika Alexandera Van der Bellena u Solnogradu, izja­vi­la je K. Grabar-Kitarović.

Tagovi: 

„Beč je pripravan za posredovanje u grani­čnom sporu izmed Hrvatske i Slovenije“

Austrijski predsjednik Van d. Bellen u Solnogradu: „Učinit ćemo sve, da se ta prob­lem riješi“, rekao je u utorak, 18. julija austrijskim novi­n­a­rom, po trilateralnom susretu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i slovenskim kolegom Borutom Pahorom, ponudiv­ši posredovanje službenoga Beča u graničnom sporu Hr­vatske i Slovenije, po odluki Arbitražnoga suda. 

Niki Berlaković je bilansirao minulo parlamentarno ljeto — opet kandidira

Zastupnik Narodne stranke u Nacionalnom vijeću di Ni­ki Berlaković je 21. julija u Željeznu bilansirao minulo parlamentarno ljeto i je dao pregled o predvidjeni plani. „Najupečatljivije je bilo prijevrimeno okončanje legisla­tivne periode, ali uz to su pa­le važne odluke kao npr. pa­ket o komunalnoj investiciji, zakon o eko-struji i regres za staranje (Pflegeregress). 

Tam­buraški sastav Lole svečuje 10. ju­bilej postojanja

Datum: 
sub, 08/05/2017 - 17:00

MJENOVO (5. august) — Tam­buraški sastav Lole svečuje 10. ju­bilej postojanja;

 

tamburaška fe­šta će se održat pod vedrim ne­bom na farofu uz dobru hrvatsku kuhinju i dobre tamburaše;

nastupaju:

Blue Danube okestar, Od srca do srca (HR), Ču­novski bećari (SK), Bondersölj (H), Koprive (H), Šetnja (H), Bre­zovci (A), Ko­njic (SK);

 

subotu, 5. VIII. (od 17.00).

Milijun potpisov za raznolikost Europe

Ambiciozan je cilj europ­ske gradjanske inicijative »Minority Safepack-Milijun potpisov za raznolikost Europe«. Inicijatori su skupa sa stručnjaki izdjelali katalog ko­­n­kretnih mjerov za očuvanje, osiguranje i razvijanje kulturne i jezične šarolikosti Europe, ka se pred svim zrcali u ma­nji­na. Ide za mjere na području kulture i jezika, obrazovanja, političke participacije, financij­ske potpore itd.