Tam­buraški sastav Lole svečuje 10. ju­bilej postojanja

Datum: 
sub, 08/05/2017 - 17:00

MJENOVO (5. august) — Tam­buraški sastav Lole svečuje 10. ju­bilej postojanja;

 

tamburaška fe­šta će se održat pod vedrim ne­bom na farofu uz dobru hrvatsku kuhinju i dobre tamburaše;

nastupaju:

Blue Danube okestar, Od srca do srca (HR), Ču­novski bećari (SK), Bondersölj (H), Koprive (H), Šetnja (H), Bre­zovci (A), Ko­njic (SK);

 

subotu, 5. VIII. (od 17.00).

Milijun potpisov za raznolikost Europe

Ambiciozan je cilj europ­ske gradjanske inicijative »Minority Safepack-Milijun potpisov za raznolikost Europe«. Inicijatori su skupa sa stručnjaki izdjelali katalog ko­­n­kretnih mjerov za očuvanje, osiguranje i razvijanje kulturne i jezične šarolikosti Europe, ka se pred svim zrcali u ma­nji­na. Ide za mjere na području kulture i jezika, obrazovanja, političke participacije, financij­ske potpore itd.

Žene po pedeset imaju bolji žitak

Kakove su žene, ke su ispunile pedesetnicu? Kako ranljive i naivne su, kako romantične i entuzijastične, ka­ko racionalne i emocionalne? Negledeć na to, mnogo to­ga su vidile: radosti i žalos­ti, dobitkov i gubitkov. Koč su zapirale oči, a čim su je opet otprle, je svit bio drugačiji, a one same su bile druge. Danas moru vjerovati u bolju budućnost, ar izgleda da im se je najgorje u žitku jur dogodilo. One opet vidu pozitivne strani žitka, još i onde, kade drugi ne vidu svitlost na kraju tunela.

Tagovi: 

Franjo Palković (70) — neumorni izum­itelj idejov, inicijativov i planov

Petar Tyran

Još se spominjam rodje­n­danskoga slavlja na ras­to­ku kod Traudike Rože­nić u Trajštofu, kade je bilo sve­čevanje 50. rodjendana Ivice Karalla. U svojem hvalo­spje­vu je tada bio rekao Tome Kačić uz ostalo „…sada su i na­ši junaki jur pedeset…“. No, niti zem. savj. Jivac Ka­rall niti dugoljetni zastupnik u Gradišćanskom zemaljskom saboru Tome Kačić već nisu med nami. Ali se ova Kači­će­va izreka more preložiti i na druge osobe, ličnosti i jubile­je. Ovo se na svaki način tiče i Franje Palkovića (70). Izgle­da da ima toliko snage, da zapravo od prvih student­skih časov do dana današnje­ga „ne miruje“ i da je nazo­čan i akti­van jur već od 50 ljet u (gradišćansko)hrvatskoj sceni na mnogi područji i brojni regija.

Plenković „Talijani su nacionalna manjina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“

Hrvatski premijer Andrej Plenković „Očekujemo dalj­nje napore u zašćiti prav Hrvatov ki živu u Italiji, jer Talijani su nacionalna ma­njina ka u Hrvatskoj uživa sva prava“. 

ZAGREB/RIM — Hrvatski premijer Andrej Plenković dr­u­goga dana boravka u Trstu sa­s­tao se je u četvrtak, 13. julija s predsjednikom Hrvatske zajednice u Trstu Damirom Mu­­r­kovićem, a u izjavi za novinare po susretu rekao je kako je sta­tus priznavanja hrvatskoga jezika u regiji Furlaniji na dnev­nom redu izmed Hrvatske i Italije.

Slovenski vapaj Donaldu Trumpu u Varšavi

Slovenski vapaj (vikanje za pomoć) Donaldu Trumpu u Varšavi zbog arbitraže (odluka Schiedsgerichta) ku H­r­vatska ne priznaje poslali su svojega človika da američko­mu predsjedniku uruči pismo. Slovenski dužnosnik predao je u četvrtak, 13. julija savjet­n­iku američkoga predsjednika Donalda Trumpa pi­s­mo u kojemu se Sad poziva da u sporu (svadji) s Hrvatskom oko primjene arbitražne pre­sude o granici „podrži me­djunarodno pravo“, objavio je slovenski radio.

Tagovi: