Budite sveti i budite človik - piše Joško Preč

Pisao sam jednoč o tom, da se mora duhovnik sve već baviti s Bogom dobrote i ovu Božju dobrotu glasiti svitu. Ali kad ga pita mladenac, ča mu je činiti, da zadobene život vječni, on mu odgovori: Drži zapovidi!
 

I majka ditetu ne govori u savršenoj ljubavi prema Bogu i ljudem, nego počne sa zapovidi i zabranom: To i to učini, a to i to nesmiš činiti! Ne moremo se ponašati kao dite, ko misli, da će mi majka oprostiti. Da oprostit će ti, ali ukarat će te i reći ti: da mi toga ne činiš! 

 

Otvaranje izložbe staklenih objektov (Asja Valčič st.), porculan i svitlosni objekti (Asja Valčić ml.)

Datum: 
sub, 06/30/2012 - 18:00

VELIKI BORIŠTOF (30. juni) — Otvaranje izložbe staklenih objektov (Asja Valčič st.), porculan i svitlosni objekti (Asja Valčić ml.);
 
razgovor s umjetnicami mr Ivica Mikula;
 
Asja Valčić ml. (čelo);
 
subota, 30. VI. (18.00).

Ste znali? - Kako živiti s Bogom?

Nadarena študentica filozofije, Madeleine Delbrel, je s 20-imi ljeti doživila mističan preokret. Odlučila je, posvetiti svoj žitak Bogu. Ali nije stupila u kloštar, nego je nastala socijalna djelačica. S nekimi družicami je djelovala u komunističkom varošu djelačev, u francuskom Ivryju. Onde je živila žitak ubogoga človika prez svakih privilegijov: „Mi smo pozvani pojednostaviti, ča je na nami komplicirano.“ Uz svoj socijalni angažman je bila i književnica.

 

Tagovi: 

Kako dandanas živiti prez stresa?

Ste svenek pod pritiskom vrimena i kumaj morete nešto uživati s mirom? Ste nezadovoljni, kad u retrospektivi svi dani izgledaju isto? Ipak je človiku moguće, dostignuti odredjen životni kvalitet bio žitak još tako naporan i natrpan s djelom.

 

Dobro je ispitati vlašće navike: Koliko puti dnevno gledamo ili slušamo visti? Koliko puti pregledavamo maile ili prekidamo djelo, da bi odmah čitali maile, ki su upravo došli?

Tagovi: 

Shodišće Gradišćancev u Francusku

Od 25. aprila do 2. maja je desetnik Željko Odobašić predvodio shodišće u Francusku. 88 vjernikov, većina Hrvati iz različnih sel Gradišća, spravilo se je na put sv. Bernadeti, Majki Božjoj Lurdskoj i sv. Martinu tourskomu.

 

LOURDES — Iz Austrije stigli smo srijedu, 25. aprila zrakoplovom u Pariz. Do petka razgledivali smo znamenitosti grada i pohodili poznate crikve Notre Dame i Sacre Coeur.