Primarne oznake

Datum:

15/06/2012 - 16:00

POŽUN (15 i 16. juni) — Euroregija dunajske inicijative u suradnji s poznatim trgovačkim centrom u Bratislavi Polus City Center poziva na kulturnu priredbu;
 
petak, 15. VI. (16-18.00) Muško jačkarno društvo Hrvatski Jandrof i dičja folklorna grupa Ljuljanka (Cro) i limena glazba Oslip (18-20.00; A),
 
subota, 16. (14-16.00) limena glazba Záhorienka (SK), (16-18.00) muzička grupa Melodija (SK), (18-20.00) Hatsko Kolo i Tamburica Bijelo Selo (A) u Bratislavi (Požunu) u Polus City Center.