Nagradjena knjiga »Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću« A. Ščukanec

Uručene su nagrade Matice hrvatske za 2010. i 2011. ljeto. Nagrada Matice hrvatske »Ljudevit Jonke« za iznimna postignuća u promicanju hrvatskoga jezika i književnosti u svijetu dodjeljuje se dr.  sc. Aleksandri Ščukanec, mladoj hrvatskoj germanistici i jezikoslovnoj kroatistkinji s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, za knjigu »Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću« (Hrvatske novine su o tom već pisale).

 

Tagovi: 

Zelenjaki na izletu u Crikvenici

GERIŠTOF/CRIKVENICA — Prilikom svojega tradicionalnoga izleta su se gerištofski tamburaši Zelenjaki otpravili ljetos na vikend po Tijelovi u Crikvenicu, i da bi se napunio autobus na kat, su ih pratili i njeve obitelji i najvjerniji navijači. Uz dobro raspoloženje, čemu nije nazadnje doprineslo i sunčano vrime, su se Zelenjaki smjestili u hotelu Vila Ružica, bivšemu domu hrvatskih učiteljev, u kom su se jur pred nekoliko desetljeći održavali folklorni tečaji za gradišćanske Hrvate.

Tagovi: 

Uspješni GRAJAM u Gornjem Četaru

GORNJI ČETAR — Mjesna osnovna škola je uz potporu Hrvatske samouprave toga sela, Društva gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i županijskih samoupravov organizirala XI. Grajam. Po uzoru Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću je ov festival postao jako atraktivan u krugu mladih pjevačev na ugraskoj strani granice. Na ovom naticanju su jur sudjelivali i mladi iz Austrije, a školari iz Ugarske redovito dohadjaju na priredbu HKD-a tako i ljetos u Trajštof. 

 

Tagovi: 

125 ljet u službi ognjogastva na Prisiki

PRISIKA — Dobrovoljno ognjogasno društvo je 26. maja svečevalo 125. obljetnicu svojega postojanja. Otkrivena je spomenploča na stijeni doma ognjogascev, člani društva su prisegli pred novom ognjogasnom zastavom i molitvom tr vijencem su se spomenuli svojih prethodnikov, pokojnih vitezov ognja.

 

Sunce se široko smije na slavljenike 26. maja, u subotu u prisičkoj Glavnoj ulici.

Zlata medalija za osnovnu školu Vorištan

VORIŠTAN — Osnovna škola Vorištan je jedina „škola filatelistov“ u Gradišću. Pred šest ljet je iniciran projekt „filatelija u dvojezičnom podučavanju“. Vladin savjetnik Ivan Šlajšić podupira dicu pri ovom projektu.

 

Za dvojezični objekt „Ča nam se vidi u našoj okolini“ su dica dobila zlatnu medaliju pri »Hibra 2012« u Hirtenbergu.

 

Zbog zvanaredne ocjene će se vorištanski školski objekt kazati kao austrijski objekt pri »Mariborfila 2012«, to je izložba poštanskih markov regije Alpe-Adrije.

(OŠ Vorištan)

Puno tancev i „zajačimo si“ u Dolnjoj Pulji

Na Tijelovu pozvali su Hajdenjaki na posebnu feštu pri koj su Mladi Hajdenjaki pokazali, ča su se u toku ljeta naučili. Pri sunčanom vrimenu nastupila su dica u vrtu ognjogasnoga doma. Najmladjih je bilo 15, ki su pokazali kratke splete tancev iz Slavonije, Zagorja i Sridnjega Gradišća. 20 dice sridnje grupe Hajdenjakov je razveselilo gledaoce s tanci iz Prigorja, Baranje, Banata i Dolnje Pulje, a divičice su se po prvi put predstavile domaćoj publiki u novi lajbeki i angleji.

Tagovi: