Slika Tajedna 15.06.2012.

U Dolnjoj Pulji su na Tijelovu pozvali na „tanac u protuliće“ i „zajačimo si“. Slika kaže dicu Hajdenjakov po nastupu. (foto jelka perušić)