Primarne oznake

Datum:

25/05/2011 - 20:00

EČ (25. maj) — Hakovski večer u suradnji sa Slavistikom: mr. Marijana Palatin: „Razvitak gradišćanskohrvatske literature u 20. stoljeću“; srijeda 25. V. (20.00) u Schwindgasse 14.