Zmožna solidarnost s Brankom Kornfeindom — u slika i u riči

Ča je od farnika u Pandrofu i Novom Selu, desetnika mr. Branka Kornfeinda bilo predvidjeno kao slavlje prilikom njegove jubilarne 17.500 Božje službe, ku je služio u svojoj „karijeri“ kao duhovnik si je zato pozvao Kolo-Slavuj, neočekano je nastala silna demonstracija solidarnosti s Brankom u vezi s teškimi napadi na njega.

Prigorski dani u Lisinskom s Undanci

ZAGREB — Od Šestina na zapadu do Čučerja na istoku „med bregi zeleni“ smjestila su se stara naselja Šestine, Gračani, Remete, Bukovac, Markuševec i Čučerje — danas uključena u četvrti užega područja grada Zagreba. Čuvari i promicatelji bogatoga folklornoga nasljedja kao i narodnoga stvaralaštva okupljaju se u društvi s dugom i bogatom tradicijom: u Hkpd „Bosiljak“ Čučerje i Hspd „Sljeme“ Šestine od 1896., u Hspd „Podgorac“  Gračani od 1907., u Hkud „Prigorec“ Markuševec od 1923., u Kud „Frankopan- Remete“ i Kud „Bukovac“ od 1920., u Fis „Remete“ od 1995.

Tagovi: 

Nebo ili pakao - piše Joško Preč

Kad je Bog stvorio človika, Adama i Evu, rekao im je: „Plodite se, to je: pomnožavajte se i napunite zemlju, i sebi ju podložite.“ Ovom izjavom nam je Bog predao ključ i mi moremo gospodariti s ovom zemljom, kako hoćemo. Moremo stvoriti nebo na zemlji, ali i pakao. A dogadja se oba dvoje. Ljudi puni odgovornosti se trsu, da bude nebo na zemlji, ili da bude barem manje tuge, boli križa med nami. Ali na poslu u i drugi moći, ke ražaraju, ubijaju, i stvaraju na zemlji pakao.
Svidoki smo, ča se sve dogadja na zemlji, veliki izrabljivaju male, izrabljivaju zemlju, na zemlji i pod zemljom. Kako dugo će još ulje curiti u naše lagve, ili plin ki nam tepli hiže.
Bogatuši imaju pineza na banki, da ni ne znaju koliko, a dica osebujno u Afriki umiraju od gladi, ali pomilovanja nima. Dostanu samo mrvice, ke nam iz stola doli spadu. A o dilenju niti riči. Siromahi potpiraju najjače siromahe, jer bogatušu se je smrzla ljubav. Ne voli nikoga, ni samoga sebe, samo svoj novac, to mu je bog i tomu se klanja od jutra do noći.

Korizmeni kalendar za 2011. ljeto i prezentacija u Filežu

VELIKI BORIŠTOF — Tema ljetošnjega 3. korizmenoga kalendara je „Ne boj se — Bog te ljubi“. Za svaki dan korizme je sastavljen kratki tekst za premišljavanje, mjesto iz Biblije i jedna slika od školarov iz osnovnih škol sridnjega Gradišća (Dolnja Pulja, Filež, Gerištof, Mali Borištof, Šuševo). Kalendar stoji 5 E. Čist dobitak će se ljetos darovati Feriju Grandiću za njegov projekt »Pomoć direktno«. Ovo društvo ko djeluje u Burkini Fasu (zapadna Afrika) svečuje ljetos 15. obljetnicu djelovanja. Kalendar se more dostati kod farnika mr. Branka Kornfeinda (Pandrof), Karolja Palkovića (Trajštof) i vračitelja dr. Štefana Karalla (Veliki Borištof) ili putem e-maila: korizma@hrvati.at.

Kako muži pobiraju grojzice u domaćinstvu

Svako ljeto 8. marca svečujemo Internacionalni dan žen, i to od 1909. ljeta početo. Zbog čega? Dokle žene nisu ravnopravne, nego diskriminirane i bijene, su potribni ovakovi signali. Žene mužem nisu ravnopravne niti u velikom, niti u malom svitu. Kako u njevom malom svitu, u njevi vlašći četiri zidi, izgleda, je istražila študija zavoda „Statistik Austria“. Žene danas investiraju prosječno dvanaest uri u tajednu u domaćinske posle, muži četire ure. Dica su pred petimi ljeti skoro tri ure u tajednu bila mamam na pomoć.

Tagovi: 

Ste znali? I živine kišu i kašljaju

I divlje živine, lisica, srna, jelen i zec kašljaju, šmrcaju i imaju hunjavku, velu stručnjaki. Kad u zimi krma nastaje rijetka i kad je jako zima, se iscrpi imunski sistem divljih živin. Slab imunski sistem pogoršava betege, iako živine nimaju onu klasičnu prehladu kotno človik. Kad divlje svinje kišu i kašljaju, se zna da u njevi plući imaju črva, koga su si prisvojile žeralom.

Tagovi: 

Gradišćanskohrvatske vježbe na Slavistiki

BEČ — Sljedeći, to je ljetni semestar 2011. se opet nudu gradišćanskohrvatske vježbe s temom „Die Burgenlandkroatische Kultur in Österreich“ (Gradišćanskohrvatska kultura u Austriji) na Bečkom sveučilišću. Ove vježbe će držati dr. mr. Zorka Kinda-Berlaković petkom (8.00-9.30) u seminarskoj hiži 4 na UniCampusu u dvoru 3. Vježbe su mišljene za studente svih studijskih smirov jer se moru zaračunati kao izborni predmet. Prijave se primaju na prvoj uri, ka će biti 18. 3. 2011.  

Blagus sada vozi i liniju Beč-Zagreb

Putničko pred svim i autobusno poduzeće Blagus je upeljalo svakodnevnu bus-liniju med Bečom i Zagrebom. Kako je rekao dugoljetni šef poduzeća, Poli Blagus st., za Hrvatski radio za jednu vožnju tribaju 4 ure i 20 minut. Tako da su brži od vlaka, a i cijena od 29 E da je konkurentna. Blagusevi autobusi se vozu i u druge grade Europe. Iz Beča se bus vozi svaki dan u 8.00 rano iz Vienna International Busterminala u 3. kotaru a najzad se vozi iz Zagrebačkoga autobusnoga kolodvora na isti dan u 3 otpodne.

Tagovi: