Novi direktori škol su dostali svoje dekrete

ŽELJEZNO/NOVA GORA — Petak, 18. marca zemaljski poglavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je predao osam učiteljem dekrete prilikom imenovanja direktorom. Med njimi je i Karl Knor, direktor dvojezične OŠ u Novoj Gori. Knor od septembra lanjskoga ljeta pelja novogorsku osnovnu školu, jer je dugoljetni direktor, Karl Kovač, stupio u mirovinu.

Zvana toga su 23 učiteljice i učitelji dostali službene ugovore. Ovi podučavaju od početka ljetnoga semestra na gradišćanski obavezni škola. Većinom su nadomjestili učitelje, ki su stupili u mirovinu.

(uredn.)

Pohod delegacije Europskoga vijeća svim manjinam u Austriji

Delegacija Europskoga savjeta je 15. do 18. marca bila na četverodnevnom pohodu u Austriji, da se informira o situaciji narodnih grup u Austriji. 15. marca su se sastali sa zastupniki koruških Slovencev, srijedu, 16. su delegati došli u Gradišće i se sastali sa zastupniki gradišćanskih Hrvatov, Ugrov i Romov a dan kasnije su se u Centru austrijskih narodnosti u Teinfaltstrasse u Beču sastali sa zastupniki narodnih grup u Beču.

Informirali su se o situaciji šest autohtonih manjin. Na programu su stali i razgovori sa zastupniki ministarstav i zemalj, političkih stranak i medijev.

Tagovi: 

Ljetošnje hobi-kegljanje Hkd-a

U sljedećem donašamo rezultate ljetošnjega 15. hrvatskoga kupa hobi-kegljanja za odrašćene u sridnjem Gradišću u organizaciji Hkd-a. Kod dice pri 2. naticanju ove vrsti u Malom Borištofu su imali ovput čuda već kegljačev.

 

 

Rezultati: 2. hrvatskoga dičjega kupa hobi-kegljačev   (kegalj)

Tagovi: 

Savez je društvam podilio 1.161.300 eurov

Prošlo je jedno ljeto otkad se je hrvatski Savjet za narodnu grupu u Željeznu sastao na sjednicu pandiljak, 14. marca. Pri tom su zastupniki političkih stranak, Crikve i društav zaključili predlog o podiljenju saveznih subvencijov za tekuće ljeto. Podilili su 1.161.300 E. Za novoga predsjednika gremija je odibran zastupnik u Zemaljskom saboru Leo Radaković (VP), predsjednik Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih političarov.

U toj funkciji je po jednom ljetu naslijedio Martina Ivančića (SP) od Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra.

 

Tagovi: 

Novi veleposlanik RH u Austriji Gordan Bakota po prvi put je pohodio Gradišće

ŽELJEZNO — Po svojem službenom sastanku sa zastupniki hrvatskih organizacijov u Hrvatskom centru u Beču 9. marca novi veleposlanik Rep. Hrvatske u Austriji, g. Gordan Bakota petak, 18. marca je poiskao Hrvatsko kulturno društvo u Željeznu. Tom prilikom je za Hrvatsku televiziju Orf-a Gradišće naglasio uz ostalo, kako „Gradišćanski Hrvati imaju prioritet u mojem djelu“.

Tagovi: 

Nastali su mržnja - piše Joško Preč

Nismo stvoreni za pakao, nego za nebo. Nismo stvoreni da umremo, nego da živimo. Bog nikoga ne „baca“ u pakao. Grišnik si sām zibere život bez Boga, to je pakao.
Ti, ki su u paklu, su se pretvorili u mržnju. Mrzu, oduravaju Boga, človika i sve, ča je sveto. Jezuš veli: „Ne bojte se onih, ki tijelo umoru, a potom već ne moru ništa učiniti. Bojte se onoga, ki kad je umorio, ima moć hititi u pakao. Da, velim vam ovoga se bojte!/Lk. 12,5.6.7
Pakao nije neko ogradjeno mjesto.