Skušavanje i križ - piše Joško Preč

Nigdor nije slobodan  skušavanj. I sām Sin Božji je bio iskušavan od zaloga. Marija i Jožef su imali velika skušavanja. Križ i skušavanje ni nas nećedu obajti, jer mi nismo svetiji od njih, nego grišni.
Kad je Winston Churchil u Dolnjem domu 13. 5. 1940. ljeta po prvi put nastupio pred vladom, ništa drugo im nije obećao nego pot, trud, suzu i križ. Ove riči bile su izgovorene početkom II. svitskoga boja, a ča bi mogao dobroga obećati svojim, kad na sve kraje padaju bombe i curi krv.

Hrvatska kulturna nagrada za narašćaj »Mini-Metron« Elektrikerom

Hrvatska rock-grupa Elektrikeri iz sridnjega Gradišća je odlikovana nagradom »Mini-Metron« 2010. Ovu godišnju nagradu za angažiran narašćaj je Hrvatski centar u Beču dodilio jur po treti put. Elektrikeri jaču vlašće kompozicije na hrvatskom i engleskom jeziku. Dobitniki su 1. Panonskoga festivala protestnih jačak. Pri naticanju International live award 2009. su  položili 3. mjesto. Član žirija Lidija Novak je istaknula, da se Elektrikeri svojom muzikom angažiraju za hrvatski jezik a to ne samo unutar gradišćanskohrvatske scene nego i izvan.

 

Tagovi: 

Ste znali? Nešto o braći Grimm

Skoro nemoguće je, da gdo od nas ne pozna Sniguljicu, Črljenkapicu, Ivicu i Maricu ili Trnoružicu. To su povidajke našega ditinstva. Manje je poznato, gdo je pobrao i publicirao te narodne povidajke. Zbirke u dvi sveski Dičje i obiteljske povidajke (Kinder- und Hausmärchen), izašle 1812. i 1815. su publicirali braća Grimm (Gebrüder Grimm), Jacob i Wilhelm Grimm. Dičja fantazija bi bila čuda siromašnija prez ovih nam dragih povidajkov.

 

Tagovi: 

Ne bludi me, imam upravo super ideju!

Sve već ljudi djela pod uvjeti, ki za njevo djelo nisu povoljni. Amerikanske činovnike negdo svake tri minute prekine pri djelu, je izvidilo sveučilišće University of California, Irvine. Ti podatki sigurno odgovaraju i za nas. Da bi se po prekidu posla človik opet mogao koncentrirati, projde 25 minut. Većina ljudi tolerira prekide, kad druge ne kani razočarati.

Tagovi: 

Povodom »Lisztovog ljeta« 2011. (3)

Glazbena kritičarka nas ovom prilikom podsjeća i na to da je Lisztov koncert u Zagrebu bio takaj i politikum. Zdenka Weber: „U ovom ljetu glazbeni svit obilježava dvi obljetnice skladatelja čiji opus nisu samo znatno obogatili europsku glazbu nego su i doprinesli nje razvoju u smiru utemeljenja novih oblikov i novoosvojenih slobod glazbenoga jezika. Ugarskoga skladatelja Franza Liszta (Ferencz Liszt Doborján, Rajnof, Raiding, danas u Austriji, * 22. oktobra 1811. - † Bayreuth, 31. julija 1886.), koga se spominjamo u prigodi 200.

Tagovi: 

Otvaranje izložbe o F. Lisztu u zemaljskom muzeju

ŽELJEZNO — 2011. stoji u znaku kompozitora i pijanista F. Liszta, ki se je rodio pred 200 ljeti u malom selu sridnjega Gradišća Rajnof (Raiding), kade je njegov otac bio upravitelj kneza Esterházyja. Da bi se to vridno svečevalo Zemaljska vlada skupa s društvom Kultur-Service Burgenland je izdjelala plan za mnoge koncerte i izložbe na različni mjesti. 16. marca su otvorili izložbu u Zemaljskom muzeju u Željeznu.

Tagovi: