Kako jako me ljubiš? I raširio je svoje ruke. (2)

Jezuš je umro na križu, a tri dane kasnije se je goristao. To je nevjerojatno, ili? Jezuš je Božji Sin u smislu da je On Bog, ki se je očitovao u ljudskom izgledu (Ivan 1,1-14) On nije samo dobar človik, učitelj ili prorok. Dokazao je to tim, da se je goristao od mrtvih. Po Jezušu moremo upoznati Boga. On je platio za grih, ki nas je odvajao od Boga.

 

Tagovi: 

Pohod divojačkoga zbora Amorette iz Dubrovnika

Amorette se zove zbor mladih divojak iz Dubrovnika, ki je gostovao petak, 11. marca u Beču a subotu i nedilju u Gradišću. Petak su ove mlade jačkarice nastupile u Uredskom domu 4. bečkoga kotara, subotu u crikvi u Šuševu a nedilju je ovih 25 jačkaric oblikovalo mašu u crikvi u Dolnjoj Pulji. Profesorica hrvatskoga jezika na Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji, Gizela Čenar je pozvala ov zbor, ki je predstavio vjerske i narodne jačke na hrvatskom, talijanskom, latinskom i engleskom jeziku.

 

Tagovi: 

Mesopusni djed i baba su zbogom dali zimi na Undi

UNDA — Fašinjski par se je ponovo obraćao na kotaču subotu, 26. februara. Ima jur i 21 ljeto otkada je Osnovna škola Unda oživila ov mesopusni dogadjaj pomoću roditeljev i civilnih udruženj — na veselje Undancev i svih gostov iz okolišnih sel. Sada Unda već nima ni osnovne škole ni čuvarnice, ali seoska samouprava pod peljačtvom načelnika Ferija Guzmića i nadalje organizira ov veseli, zimski običaj. Naravno da školska dica sa svojimi roditelji imaju isto važnu ulogu u organizaciji mesopusne povorke.

 

Tagovi: 

Naticanje u jeziki i s hrvatskimi dobitniki

ŽELJEZNO — Ovogodišnje naticanje u strani jeziki, takozvani »Sprachencontest« za sridnje i više stručne škole se je tretoga marca po 11. put održao u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznom. Školarice i školari su se naticali u šest jezikov. Svaka škola je mogla javiti po dva kandidate.

 

Za hrvatski jezik su se naticale trgovačke akademije iz Matrštofa, Gornje Pulje i Santaleka (Stegersbach) i viša škola za ekonomska zvanja Theresianum u Željeznu.

 

Poljanci slavu i su jako aktivni

VULKAPRODRŠTOF — Hrvatsko folklorno društvo Poljanci je vrlo aktivno a svenek i nanoviö se najde prilika, da se slavi. Peljačica tamburaškoga orkestra Stefika Feržin je 29. februara na rastoku Paisler u Vulkaprodrštofu svečevala svoj 50. rodjendan, a Paula Lang, dugoljetna jačkarica (alt) u folklornom zboru je 15. januara u krčmi Schlögl u Otavi slavila svoj 60. rodjendan u krugu obitelji i prijateljev.

 

Tagovi: