Buru prekida austrijski kancelar Kurz: „Austrija priznala Kosovo — i to je to!“

U Austriji ne stišava bura, vihor zbog izjave vicekance­lara da je Kosovo dio Srbije. Polemiku prekida Kurz: Au­strija priznala Kosovo i to se neće prominiti. Austrijski kancelar Sebastian Kurz je, pred prošlotajednom sjednicom vlade, rekao da je Austrija prijatelj i da podržava Zapadni Balkan i da se tru­di da dā doprinos normali­za­ciji odnosa Beograda i Pri­š­tine. Na pitanje je li je Stra­cheovo opredeljenje da podr­ži jednu stranu oslabilo po­sredničku poziciju Austrije, umjesto Kurza odgovorio je sām Strache, ki je negirao tu tvrdnju i naglasio da ima raz­umivanje za obadvi strane, ali je istovrimeno konstatirao da se, kada govori o realnom stanju, uvijek suočava s op­t­užbami da je jednostran.

Tagovi: 

Protiv otvaranja tržišća Hrvatom u Austriji

Čelnik austrijskoga zavoda za zapošljavanje protiv otvaranja tržišća Hrvatom „u pr­vom ljetu bi došlo 10.000“. U Austriji je 2017. djelalo oko 28.000 hrvatskih držav­ljanov, a ta broj svako ljeto raste za dvi do tri tisuć.

BEČ — Čelnik Javnogas zavoda za zapošljavanje (Ams) u Austriji, Johannes Kopf, izrazio je javno protivljenje otvaranju tržišća za hrvatske dr­žavljane. Kopf je u članku na svojem blogu izrazio brigu da će visoka stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj dopeljati (pre) velik broj novih djelačev u Au­striju.

Tagovi: 

Davor Stier: Dobar je potez da je Vu­čić odlučio uključiti Žigmanova

Bivši hrvatski ministar vanj­skih poslov Davor Ivo Stier komentirao je posjet srpskoga predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu. „Bitno je početi rješavati otvorena pitanja, a ne ostaviti to za kraj procesa pregovaranja Srbije s EU. Ima niz pitanj. Čim se prije počne to otvarati, to je bo­lje, rekao je bivši minis­tar Davor Ivo Stier (Hdz).

Tagovi: 

Protuzakonito objavljeno povlačenje Carlesa Puigdemonta — on tvrdi da su ga žrtvovali!

„Gotovo je, ništ od nezavi­s­nosti, žrtvovali su me moji ljudi, ja se već neću boriti“ — procurile su privatne po­ruke katalonskoga peljača, priznao je poraz, zgubitak.

BRUXELLES — Sminjeni predsjednik Katalonije Carles Puigdemont priznao je da je, barem ča se njega tiče, borba za nezavisnost te španjolske r­egije gotova, piše The Guardian. Puigdemont osim toga tvrdi i da su ga „njegovi“ žrtvo­vali. Tako stoji u privatni Pui­g­demontovi poruka ke su 31. januara objavljene na španjol­skoj komercijalnoj televizijskoj postaji Telecinco u programu novinarke Ane Rose Quintane.

Tagovi: 

Hoće li Austrija biti nova obećana zemlja za hrvatske djelače — prem pogovaranja SPÖ-a?

Ovo ljeto će biti, kada je u pitanju Hgk — Županijska komora Osijek, biti ljeto suradnje s Austrijom. Naime, očekuje se cijeli redi zajedničkih aktivnosti. Prva je jur obavljena — zainteresirani go­­spodarstveniki, u organizaciji Komore, bili su u dvo­dnevnom posjetu Sajmu gr­a­diteljstva i opremanja Häusl­bauermesse ki je nedavno održan u Grazu. Osim to­ga, organiziran je i edukativni susret s odvjetničkim uredom Grilc/Vouk/Škof (iz Graza) o temi „Kako poslovati u Austriji“ tr pomoć i usluge pri upućivanju djelačev na privrimeno djelo u Austriju.

Tagovi: 

Za Carlesa Puigdemonta šanse stoju dobro — ali ako se vrne ćedu ga uhapsiti

­Zajedno za Kataloniju i Katalonska republikanska ljevica, dvi formacije ke su pro­šli misec osvojile 66 od 135 mjest u katalonskom parlamentu, poduprit će Ca­r­lesa Puigdemonta za novoga predsjednika katalonske vlade, priopćeno je u utorak 16. janu­ara ovoga ljeta u Barceloni.

Tagovi: