GUARDIAN o propusti suda u Den Haagu

Analizirajući propuste ha­šk­o­ga suda, ugledni britanski list Guardian nagadja kako i smrt Slobodana Miloševi­ća nije bila potpuno prirodna (?) Ovde donosimo dio članka ki odgovara naslovu:

LONDON — O Praljkovom samoubojstvu pisali su i svi svitski mediji, a ugledni Guardian analizira i kako je mogu­će da je optuženik mogao unijeti otrov u sudnicu. Ističe i kako ovo nije prvo samouboj­stvo tr kako su se do sada dva Srbini obisila u ćelija, a naga­djaju i kako smrt Sl. Miloševića nije bila baš priro­dna.

Tagovi: 

Kamo sve Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović putuje do kraja ljeta… i u Beč

Sudjelovanje na medjunarod­ni forumi u Beču i Reykjaviku, Dan otvorenih vrata za Hrvate u Bosni i Hercegovini i djelatni posjet Sjedinjenim Američkim Državam po­četkom decembra, vanjskopolitičke su aktivnosti pred­sjednice Republike Hrvatske Kolinde Gr­abar-Kitarović za kraj 2017. ljeta, najavljeno je 24. novembra u nje uredu. Svoj sastanak pandiljak, 27. novembra sa zastupniki hrvatskih društav i organizaci­jov u Austriji u hrvatskom V­e­leposlan­s­t­vu u Beču pred­sjednica je kratkoročno morala otpovidati.

Tagovi: 

Narodna stranka i PSOE minjaju se na vlasti poslidnja četira desetljeća

Prema poslidnjim anketam na izbori u Kataloniji mo­gla bi pobijediti Katalonska repub­likanska livica (Erc), čiji je peljač Oriol Junqueras u pri­tvoru pored Madrida jer je kao potpredsjednik katalonske vl­a­de sudjelovao u pro­glašenju n­ezavisnosti. On je upozorio da je tim onemogu­ćen pripra­viti se za izbore. Pritvoreni du­žnosniki moru sudjelovati na izbori dokle im traje su­dj­e­nje, sve dokle eventualno ne budu progla­šeni krivimi. Ovih dani se stranke pripravljaju za izbore i koalicije. 

Tagovi: