Erdoğan: „Nizozemsku i Nizozemce poznajemo po masakru u Srebrenici“

Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe i teške riči „lažiranjem“ povijesti.

DEN HAAG/ANKARA —„Nizozemsku i Nizozemce p­o­znajemo po masakru u Srebre­nici“, rekao je Erdoğan u Ankari okrivivši Nizozemsku za pokolj 8.000 muslimanskih mu­škarcev i dičakov 1995. ljeta.  Nizozemski premijer Mark Rutte nazvao je te optužbe „l­a­žiranjem“ povijesti. Masakr u Srebrenici počinile su snage b­osanskih Srbov na čelu s Rat­kom Mladićem.

Tagovi: 

Seoba narodov zbog BREXITA?

Dio britan. establishmenta u paniki: Ča će biti s našimi državljani u EU? Tri milijuni gradjanov EU-a živi u U­j­e­dinjenom Kraljevstvu, u pi­ta­nju su njeva djelatna mjes­ta, mirovine i zdravstv­e­na skrb.

LONDON — Uoči početka pregovorov o uvjeti izlaska Ve­like Britanije iz EU, tri milijuni državljanov EU-a u Britaniji i još milijun Britancev diljem EU živi u velikoj neizvjesnosti: ćedu li po Brexitu njeva pra­va — pravo na djelo, boravak, mirovinu, ostati ista kao i do­sad ili će im se život iz temelja prominiti. I kad ćedu uopće doznati ča ih po Brexitu čeka. Sva ta (neodgovorena) pitanja su u zadnji dani izazvala vru­će i angažirane rasprave u britan­skom Domu lordov, kao i u Eu­ro-parlamentu.

Tagovi: 

Narodnjaki Kurz i Weber: Zatvaranje balkanske rute bio je značajan etapni uspjeh

„U rješavanju migrantske krize neophodno je odlučno i koordinirano djelovanje Eu­rope, a zatvaranje balkanske rute bio je samo jedan zna­čajan etapni uspjeh“, ocje­njuju ministar vanjskih po­s­lov Austrije i predsjedavaju­ći Oess-a/Kskz Sebastian Kurz i predsjedavajući frakcije narodnih stranak u Eu­ro-parlamentu Manfred Weber.

Tagovi: 

Balkanska ruta je zatvorena pred ljetodan

Balkanskom rutom zatvorenom pred ljeto dana danas dolazi zanemariv broj mig­rantov u Europu, ali velik je problem trenutno Sredoze­m­lje kade se je broj migrantov iznimno povećao i ovde je nužno prominiti politiku, rekao je u utorak, 14. feb­ru­ara u Beču austrijski šef diplomacije Sebastian Kurz po sastanku s hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom.

Tagovi: