Francuska: E. Macron protiv M. Le Pen

Francuzi su dvi najveće političke stranke, republikance i socijaliste, eliminirali u pr­vom krugu, u bitku za pre­d­sjedničku fotelju ulazu dvi radikalno različite vizije.

PARIZ — Centrist Emmanuel Macron dostao je 23,82% glasov, a čelnica Nacionalne fronte Marine Le Pen 21,58%, pokazali su gotovo potpuni rezultati francuskih predsjedni­čkih izborov ke je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslov, a dio pobijedjenih kandidatov od­mah je pozvao svoje birače da u drugom krugu daju potporu Macronu.

Tagovi: 

Predstavnik hrvatske manjine Slaven Bačić: Mediji u Srbiji širu antihrvatsku propagandu

Predstavniki hrvatske manjine u Republiki Srbiji upozorili su na probleme na okru­g­lom stolu »Hrvatska manjina u Srbiji: položaj i perspe­ktive«. Negativno okružje, nedosljedna provedba bilate­ralnog sporazuma o zašćiti manjin i neprimjereno obrazovanje na hrvatskom jeziku samo su neki od problemov na ke su upozorili predstavniki hrvatske manjine u Sr­biji na ovom okruglom stolu, ki je 20. aprila organizirao saborski Odbor za Hrvate iz­­van Hrvatske. „Hrvati u Sr­biji živu u negativnom okru­žju jer u mediji postoji konstantna antihrvatska propaganda ka se izravno odražava i na odnos prema Hrvatom“, izjavio je predsjednik Hrvatskoga nacionalnoga vi­jeća u Republiki Srbiji Slaven Bačić uoči skūpa.

Tagovi: 

Rim se je dogovorio s libijskimi plemeni da zaustavu izbiglice

Posebno je vridno ča su to predstavniki narodov iz pus­tinje ki moru zaustaviti krijumčare ljudi. Nije čudo ča su se predstavniki već od 60 uglavnom berberskih plemen iz Fezana tri pune dane dogovarali s talijanskim minis­trom unutrašnjih poslov Mar­com Minnitijem na rimskom Viminalu, kade je Minis­tar­stvo unutrašnjih poslov, o kontroli južnih libijskih granic (odnosno, preciznije, fezanskih, jer ni Tripoli, ni Bengazi, a ni Tobruk nimaju nad tim područjem nikakove djelatne kontrole, i tako jur desetljeća dugo), koliko je ču­do da se sve to vrime nije ni znalo da je sva berberska, tebuska, odnosno sulejman­ska elita iz Fezana u Rimu. Pravo je čudo da nigdo od Talijana to nije provalio, ni na društvenoj mriži.

Tagovi: 

Visoki reprezentant UN Inzko: EU mora zadržati pozornost na BiH

Bosna i Hercegovina suočena je s velikimi izazovi, a Eu­ropska unija u toj situaciji mora potvrditi svoj strateški interes za stanje u toj zemlji, ocjena je ku je visoki predstavnik medjunarodne zajed­nice za BiH Valentin Inzko iznio u utorak, 11. aprila 4. Odborom za vanjske posle Europskoga parlamenta.

Tagovi: 

Duh protesta se širi Europom — veliki skūp malih gradjanov

Srpski studenti i mladi u Be­ču organizirali su u subotu, 8. aprila u podne, na Helden­platzu, skūp podrške gra­djan­skim protestom u otadžbini (domovini), s koga je upućena poruka da želju da Srbija bude demokratska zemlja kako je i Austrija, u koj se svaki glas na izbori broji. Akcija je pokrenuta na dru­štveni mriža, na inicijativu studentov porijeklom iz Sr­bije ki studiraju u Beču.

Tagovi: