Novi polet za inicijativu gradjanov širom Europe Minority SafePack u korist manjin

Europska inicijativa gradjanov Minority SafePack je do sada najveća i najznačajnija akcija solidarnosti au­tohtonih, dakle starosjedila­čkih manjin u Europi. Jedan milijun potpisov za mnogostrukost Europe neka bude povod za EU, da poboljša obrambu za pripadnike nacionalnih i jezičnih manjin i da jača kulturnu i jezičnu mnogostrukost Unije. Za to su potribne političke mjere u područji regionalni i ma­njinski jeziki, obrazovanje i kultura, regionalna politika, participacija, jednakost, audiovizualne medijske službe i drugi medijski sadržaji i regionalna (državna) potpora.

Tagovi: 

Pavić dogovorio suradnju u sklopu austrijskih programov za prekvalifikaciju i zapošljavanje

Hrvatski ministar rada i mi­rovinskoga sustava Marko Pavić rekao je u subotu, 16. decembra u Beču da je za vrime službenoga posjeta A­u­striji dogovorio konkretne projekte suradnje u sklopu au­strijskih programov za pre­kvalifikaciju i zapošljavanje djelačev kako bi se slični pro­grami primijenili u Hrvat­skoj, pri čemu je posebice v­a­žan program Dualnoga obrazovanja i prekvalifikacije.

Tagovi: 

Austrija 19. decembra dostala novu vladu

Tīm novoga saveznoga kancelara Republike Austrije S­e­bastiana Kurza je pandiljak, 19. decembra položio za­kle­t­vu, a novi kancelar je jur dru­gi dan, utorak išao u Bruxel­les na sastanke. Kurz je pro­tekloga vikenda prilikom pr­e­zentacije programa i članov buduće vlade najavio da Au­strija neće napušćati jedin­stvene stave i djelovanje Europske unije.

Tagovi: 

Puigdemont „zasada“ ostaje u Belgiji

Puigdemont je rekao da je europski uhidbeni nalog povučen jer se Madrid bojao da će mu zahtjev biti odbijen.

Bruxelles — Carles Pui­gdemont, sminjeni katalonski predsjednik, protiv koga je šp­a­njolsko pravosudje podiglo op­tužnicu, rekao je 6. decembra da „zasada“ kani ostati u Belgiji, pokidob je španjolski su­dac povukao europski uhidbe­ni nalog (Haftbefehl) ki je pro­učavalo be­lgijsko pravosudje.

Tagovi: 

GUARDIAN o propusti suda u Den Haagu

Analizirajući propuste ha­šk­o­ga suda, ugledni britanski list Guardian nagadja kako i smrt Slobodana Miloševi­ća nije bila potpuno prirodna (?) Ovde donosimo dio članka ki odgovara naslovu:

LONDON — O Praljkovom samoubojstvu pisali su i svi svitski mediji, a ugledni Guardian analizira i kako je mogu­će da je optuženik mogao unijeti otrov u sudnicu. Ističe i kako ovo nije prvo samouboj­stvo tr kako su se do sada dva Srbini obisila u ćelija, a naga­djaju i kako smrt Sl. Miloševića nije bila baš priro­dna.

Tagovi: