U oktobru se minja karta Europe?

U slučaju da na referendumu prevlada „da“, Katalonija će nezavi­s­nost proglasiti od­mah po ob­javi rezultata.

BARCELONA — Vladaju­ća koalicija u španjolskoj pokrajini Kataloniji objavila je u utorak, 4. julija da će referendum o samoodredjenju ki na­mjerava organizirati u oktobru odmah ići u primjenu (Anwen­dung) tr da će smjesta proglasiti nezavisnost ako pobijedi „da“.

Tagovi: 

Premijer Plenković na predstavljanju Schengenskoga informacijskoga sustava

Kako se ističe u priopćenju, spajanje na Schengenski informacijski sustav značajan je korak prema ispunjavanju kriterijov za ulazak u schengenski sustav.

BREGANA — Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković sudjelovao je u utorak u Policijskoj postaji granične policije na Bregani na pred­sta­vlja­nju Schengen­skoga in­forma­cijskoga sustava, pri­opće­no je iz Vladine Služ­be za odnose s javnošću.

Tagovi: 

Miroslav Piplica po jedinaest ljet ponovno odibran za predsjednika AHZ-a u Austriji

Na izbornoj sjednici održanoj u subotu, 24. junija uv­e­čer u Beču, Austrijsko-hrvat­ska zajednica za kulturu i šport (Ahz) ponovno je za predsjednika izabrala Miroslava Piplicu, izvijestio je Ahz. Ovo je po jedinaest ljet predsjedanja Pipličin novi dvogodišnji mandat na čelu Zajednice ka po vlastiti in­formacija broji oko pet tisuć članov i okuplja 22 hrvat­ske udruge tr osam folklornih društav.

Tagovi: