U Vukovaru otvoren Madjarski dom

VUKOVAR - Madjarsku i Hrvatsku vežu diboke povijesne veze, a otvorenje Madjarskoga doma u Vukovaru pokazatelj je i koliko se RH brine o svoji manjina ke zasigurno i obogaćuju i većinski narod — rekao je u srijedu, 1. junija u Vukovaru pred­sjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner, dodavši kako je nedavnim, novim zakonom dodatno poboljšan položaj hrvatske manjine u Madjarskoj. Reiner je u Vukovaru bio nazočan otvo­renju Madjarskoga doma.

Ministar Kurz ima ideju: „Migrante mogli bi držati na otoki“ — Po uzoru na Australiju

BEČ — Austrijski ministar vanjskih poslov Sebastian Kurz predlaže da Europska unija, po uzoru na Australiju, onemo­gu­ći dolazak na kontinent mig­ran­tom tako da ih drži na otoki dokle obdjeluje njeve zahtjeve za azilom. On je to predložio u intervjuu objavljenom u ne­di­ljnom izdanju lista DIE PRESSE smatrajući da će takov po­tez obeshrabriti migrante u na­kani da se upustu u pogibeljni put prema Europi.

Grčka je spraznila kamp u Idomeniju

ATENA/BEČ — Grčka rase­ljava izbiglice iz kampa Id­o­meni, Balkanska ruta se zatva­ra, ali to ni izdaleka nije kraj pristizanja emigranata u EU, upozorava Austrija. Kiricis je kazao da policija neće ukla­njati izbiglice, ali je dodao da će biti potrebno neko vrime da oni budu informirani, s obzi­rom na to da su iscrpljeni i u­morni, kao i da dobivaju opre­čne informacije, prenijela je grčka agencija ANA. Vjerujemo da će za tajedan ili dva Ido­meni, kamp blizu granice sa Makedonijom, biti ispražnjen, dodao je Kiricis. To će, takaj, biti povezano i sa vrstom sporazuma koji će EU sklopiti sa Turskom... Mi nećemo sakup­ljati izbiglice, a osim toga ča ne želimo policijsku operaciju, mi ni nimamo takovu opciju. Od 12.000 ljudi polovina su žene i dica u blatu, pa kako onda da ih sakupimo, upitao se Kiricis i dodao da će ih umjesto toga vlasti ohrabri­vati da udju u autobuse ki ćedu ih prevesti do boljih uvjetov za ži­vot, prenosi ANA.

Papa Franjo veleposlanikom: Nekamo se izolirati zbog straha od terorizma!

VATIKAN-GRAD — „Premda smo morebit različitih naci­onalnosti, kulturov i vjerskih uvjerenj, ujedinjeni smo zajedni­čkom ljudskošću i misijom da brinemo za društvo i stvoreno. To služenje je osobito hitno, zato ča mnogi trpu u sukobov i bojev, zbog prisilnoga selilačtva i izbigličtva tr gospodarskih nesigurnosti. Moramo očitovati konkretne znake solidarnosti s onimi u teškoj potrebi“ rekao je Sveti Otac, primivši u audi­enciju veleposlanike iz Estonije, Malavija, Namibije, Sejšela, Tajlanda i Zambije, povodom primanja njevih vjerodajnic.

Predsjedniki narodnosnih savjetov na oprošćaju kod predsjednika Fischera

Predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup su se srijedu, 18. maja ofici­jelno oprostili od saveznoga predsjednika Republike Au­strije dr. Heinza Fischera. Pri sastanku, koga je pokrenuo predsjednik Fischer, su se pominali uz ostalo o potribovanju narodnih grup na području školstva kao i o pineznom podupiranju.