Sobotka: Utvrdjen je krizni plan za balkansku rutu migrantov i izbiglic

Ljeto i pol dana od zatvara­nja zapadnobalkanske rute ustanovljen je zajednički, d­o­govoreni, krizni plan ki tri­ba poboljšati suradnju pogo­djenih zemalj, rekao je mini­star unutrašnjih poslov Austrije Wolfgang Sobotka. Ov je, u izjavi austrijskomu radiju OE1, rekao da se naj­prije triba izdjelati analiza situacije na terenu.

Austrijsko ministarstvo vanjskih poslov odgovorilo: Srbija se još mora minjati!

Ministarstvo vanjskih poslov Austrije odgovorilo je na otvoreno pismo ko su sudioniki bečkog skūpa podrške protesti u Srbiji 29. aprila uputili šefu austrijske diplomacije. U odgovoru se ističe da Austrija podržava europsku perspektivu Srbije i drugih zemalj na zapadnom Balkanu i mišljenja je da je Srbija na tom putu ostvarila ohra­b­rujući napredak, ali da on u neki oblasti „nije kompa­tibilan sa članstvom“. 

Helmut Kohl † — Za priznanje Hrvatske borio se je bez rukavic

O Helmutu Kohlu se zna da mu je „Hrvatska bila velika ljubav“, ali su manje poznati javnosti nevidljivi politički a­n­gažman na priznanju države odmah po osamostaljenju, kad — kako velu diplomati iz toga razdoblja — ni portiri u veleposlanstvi nisu željili pri­miti zahtjev za priznanje Hr­vatske. Povodom smrti biv­šega nimškoga kancelara Helmuta Kohla bivši hrvat­ski ministar vanjskih poslov Mate Granić povidao je detalje Kohlovoga angažmana na priznanju Hrvatske. 

Austrijanci da strahuju zbog politi­čkih nemirov i demostracijov u Srbiji

Erdoğan nije jedini sporni (strittig) predsjednik za ko­ga dijaspora ka živi u Beču izlazi na ulice, ističe bečki dnevnik Die Presse povodom nediljnoga skupa podrške Sr­biji i vladi, dodajući da i da­lje prik posrednikov ili udr­u­ženj bivaju organizirani sku­pi, a iz pozadine njim uprav­ljaju strane države.

Europska unija dogovorila sustav ranije kontrole putnikov kim nisu potribne vize

Ministri unutarnjih poslov zemalj članica EU 9. junija su na sastanku u Luxembo­urgu usuglasili sustav pret­hodne kontrole putnikov iz trećih zemalj kim ne triba viza za ulazak u europski pro­stor. Europski sustav za informacije o putovanji i njevom odobrenju (Etias), zamišljen je kao sigurnosna mjera ka bi tribala pobolj­šati sigurnosne provjere put­nikov ki u Europsku uniju moru ulaziti bez viza.

Katalonija je najavila referendum o odcipljenju za 1. oktobra 2017.

Katalonski predsjednik Carles Puigdemont rekao je 9. maja da će se referendum o neovisnosti njegove pokrajine na sjeveroistoku Španjol­ske održati 1. oktobra prem sudske zabrane. „Željite li da Katalonija bude samostal­na država u obliku republike?”, bit će referendumsko pitanje, rekao je Puigdemo­nt zatraživši „pravo na referen­dum o samoodredjenju“.