Zemaljski sabor odlučio o narodni grupa

Gradišćanski zemaljski sa­bor je 7. decembra zaključio budžet za 2018. ljeto. Podupiranjem za narodne grupe su se u svoji govori bavili tri zastupniki, Kristijan Iledić (SP), Patrick Fazekas (VP) i slobod­ni zastupnik Steier. 

ŽELJEZNO — G. Steier je kritizirao, da je za podupiranje narodnih grup u kulturnom budžetu Zemlje Gradišće zapisan temeljni prinos od samo 60.000 €. Ovo da je u relaciji na ukupni kulturni budžet od 23 milijuni € smišno niska sv­ota, uprav kad se stalno na­ponosi sa svojimi narodnimi grupami. Steier si želji, da po priznanju narodnih grup slijedu i čini. Osebujno u izobraz­bi se mora jačati pripravnost učiteljev i učiteljic da se na­u­ču i da podučavaju jezike na­rodnih grup, potribuje Steier.

Zastupik VP-a Patrick Faze­kas je ustanovio, da je jezična mnogovrsnost zemlje šansa za mladinu osebujno u zvanju, ali da narodne grupe u Gradišću imaju poteškoće pri daljedav­a­nju svojih jezikov. Potribno je jače podupiranje izobrazbe, a osebujno u Beču da bi se mo­ralo osigurati odgovarajuće školstvo za narodne grupe. F­a­zekas je isto tako kao i zastup­nik i predsjednik Sabora Kristijan Iledić (SP) apelirao na poslanike/ice neka svojim pot­pisom podupiraju europsku inicijativu gradjanov Minority­Safe Pack, još do aprila 2018.

Iledić je u svojem govoru hvalio Gradišće kao zemlju s manjinskim škol. zako­nom, ki da je peldodavan u Europi. Istovrimeno je naglasio da ima još mogućnosti za poboljšanje. Mišovitojezične općine da jur dugo potribuju dodatna finan­cijska sredstva za infrastrukturu, ka je potribna zbog većjezičnosti. Ali do danas da im Zemlja Gradišće nije dodilila ovakova sredstva.

(uredn.)