Slika Tajedna 21.09.2012.

Verena Mikula se pokušava napiti črljenoga iz karafe po nastupu Kolo-Slavuja na Freihaus-svetačnosti u 4. bečkom kotaru (foto: roman kalinka)

Verena Mikula se pokušava napiti črljenoga iz karafe po nastupu Kolo-Slavuja na Freihaus-svetačnosti u 4. bečkom kotaru
(foto: roman kalinka)