Slika Tajedna 01.06.2012.

s liva:  Hannah, Alice, Benjamin i Matijaš (foto: karl knor)

Velike, črljene i slasne kao i sunce u južnom Gradišću tako se prezentiraju jagode u Novoj Gori
na sliki s liva:  Hannah, Alice, Benjamin i Matijaš (foto: karl knor)