Hitna pomoć dičjoj bolnici u Zagrebu

Otvoreni krug proponentov za pomoć dičjoj bolnici Kla­ićevoj u Zagrebu se obraća (gradišćansko)hrvatskoj jav­nosti i prijateljem da se pridružu ovoj neovisnoj pomoćnoj inicijativi za jako hitnu i potribnu pomoć ovoj dičjoj bolnici u Zagrebu koj su po brojni potresi zemlje potribna sredstva za hitnu i kompletnu sanaciju objekta. Sa­mo da se spomenemo: najja­či od potresov je bio nedilju, 22. marca rano jutro zbog čega su morali evakuirati bol­nicu ka je djelom bila ne­u­po­tribljiva. Ovde se med os­ta­lim nalazi i dičja kirurgija ka je pred svim važna za te­že o­boljelu dicu koj su operacije hitno potribne.

DIČJA BOLNICA KLAIĆEVA TRIBA NAŠU POMOĆ

Otvoreni krug proponentov za pomoć dičjoj bolnici Klaićevoj u Zagrebu se obraća (gradišćansko) hrvatskoj javnosti i prijateljem da se pridružu ovoj neovisnoj pomoćnoj inicijativi za jako hitnu i potribnu pomoć dičjoj bolnici koj su potribna sredstva za hitnu i kompletnu sanaciju objekta ki je po potresu 22. 3. 2020. bio evakuiran i od onda je neupotribljiv. Tu se med ostalim nalazi i dičja kirurgija ka je pred svim važna za teže oboljelu dicu k oj su operacije hitno potribne.