Otvoreni krug proponentov za pomoć dičjoj bolnici Kla­ićevoj u Zagrebu se obraća (gradišćansko)hrvatskoj jav­nosti i prijateljem da se pridružu ovoj neovisnoj pomoćnoj inicijativi za jako hitnu i potribnu pomoć ovoj dičjoj bolnici u Zagrebu koj su po brojni potresi zemlje potribna sredstva za hitnu i kompletnu sanaciju objekta. Sa­mo da se spomenemo: najja­či od potresov je bio nedilju, 22. marca rano jutro zbog čega su morali evakuirati bol­nicu ka je djelom bila ne­u­po­tribljiva. Ovde se med os­ta­lim nalazi i dičja kirurgija ka je pred svim važna za te­že o­boljelu dicu koj su operacije hitno potribne.

 

BEČ/GRADIŠĆE/ZA­G­REB — U ovi teški momenti ka­da u svitu vlada pandemija je jako važno da solidarnost i su­ćut ne zgubu svoj značaj, a po­moć betežnoj dici svakako mo­ra ostati jedan od prioritetov.

Klaićeva bolnica je jako bit­na za područje cijeloga Zagreba, ali i širje, a da bi mogla dalje djelovati s punim kapaci­tetom mora se kompletno obnoviti. Zato ov „krug proponentov za pomoć dičjoj bolnici Klaićevoj u Zagrebu“ prosimo za velikodušnu financijsku potporu i za daljnje širenje ove humanitarne inicijative u svo­ji krugi.

 

Inicijativa je predvidjena do 31. maja 2020. i za donacije otvoren je poseban konto naslovom Dičja bolnica klaićeva triba našu pomoć

 

AT70 3307 2000 0005 4379
SWIFT/BIC: RLBBAT2E072

 

Do sada (konac redakcije ovoga broja HN zbog prazni­ka [petak, 1. maja jur dan ranije] pandiljak, 27. aprila) se je ovoj akciji pridružilo već od 50 osob/ličnosti iz svih društvenih područjev našega roda i znatnom svotom podupiraju uvu pomoćnu akciju. Želja i pro­šnja je svih njih, da im se pridruži čim veći broj darova­teljev iz same gradišćanskohrvatske zajednice ali i prijate­ljev i prijateljic iz drugih zaje­d­nic, jer zalaganje za dicu je vr­hunski nalog svim, negledeć na stalež, vjeru, jezik i rod.

 

O Kliniki:

Klinika za dičje bolesti Zagreb je centar pedijatrijske izvrsnosti u pružanju najviše razine zdravstvene zaštite za dicu i adolescente. Klinika je centar pedijatrijske (dičje) izvrsnosti u koj se spajaju medi­cinska praksa, znanost i obrazovanje. Stoga je veliki broj za­poslenikov Klinike uključen u obrazovanje zdravstvenoga ka­dra na sveučilišći i visoki učilišći u Hrvatskoj i svitu. U skl­o­pu bolnice djeluju Klinike za pedijatriju i dičju kirurgiju, a med ostalim i zavodi za dičju hematologiju i onkologiju, ortopediju, radiologiju…

 

Tončije morete pogledati na:
https://www.kdb.hr/
https://www.facebook.com/Kli­nika-za-dje%C4%8Dje-bolesti-Zagreb-Klai%C4...

 

(uredn.)