Primarne oznake

Datum:

09/08/2024 - 20:00

 

HKD poziva na Tamburicu uz oganj u sridnje Gradišće!

U Filežu će zaguslati Tamburica Uzlop.

 

Početak: 20.00

Kade: Krčma Divoš-Karall, Filež