Primarne oznake

Datum:

12/07/2024 - 20:00

 

HKD poziva na Tamburicu uz oganj u sridnje Gradišće!

U Velikom Borištofu će zaguslati Harmonija.

 

Početak: 20.00

Kade: KUGA park, Veliki Borištof