Primarne oznake

Datum:

02/07/2024 - 17:00

 

U Koljnofu pozivaju na Hrvatsko shodišće.

Sv. mašu će služiti farski moderator Štefan Jahns.

 

Početak: 17.00

Kade: Hodočasna crikva, Koljnof