Primarne oznake

Datum:

14/04/2024 - 15:00

 

Hajdenjaki i Poljanci pozivaju na prezentaciju web-ponudov za dicu na gradišćanskohrvatskom jeziku. 

Po prezentaciji će se održati sajam, pri kom ćedu društva predstaviti svoje produkte i ponude za dicu.

 

Početak: 15.00

Kade: KUGA, Veliki Borištof