Primarne oznake

Datum:

04/04/2024 - 19:00

 

 U Gijeci će Irmgard Jurković predavati o životu i djelovanju kneza dr. Ladislava Batthany-Strattmann i njegovoj ženi Mariji Tereziji.

 

Početak: 19.00

Kade: Krčma Leban, Gijeca