Primarne oznake

Datum:

10/02/2024 - 10:30

 

Seoska Mladina poziva u Frakanavi na mesopusno svečevanje. Održati će se mesopusni ophod a kot jilo će se nuditi pečeno prase. Na zabav će zatim zaguslati gruba Schlawina. 

 

Početak: 10.30

Kade: Miloradićeva dvorana, Frakanava