Primarne oznake

Datum:

26/12/2023 - 10:30

 

PAX-i pozivaju 26. decembra na mašu u Mali Borištofu, ku svako ljeto na Štefanju svetačno i ritmičko oblikuju.

 

Početak: 10:30

Kade: Farska crikva, Mali Borištof