Primarne oznake

Datum:

17/12/2023 - 15:00

 

Crikveni zbor Mjenovo poziva 17. decembra na adventski koncert u mjenovsku farsku crikvu.

Pri koncertu ćedu sudjelivati i Brezovci.

 

Početak: 15:00

Kade: Farska crikva, Mjenovo