Primarne oznake

Datum:

09/07/2023 - 08:30

 

HKD poziva 9. julija na tradicionalno biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća.

 

Početak: 18:30 (do 11:00)

Kade: Početak u svakom selu moguć