Primarne oznake

Datum:

02/10/2022 - 15:00

 

2. oktobra će se u Željeznu održati tradicionalno hrvatsko shodišće u crikvi na brigu. Sv. mašu ćedu oblikovati Lovrenci iz Trajštofa.

Zatim slijedi svetačna agapa na crikvenom dvoru, kade će se predstaviti knjigu „Liturgijska pjesmarica Željezanske biškupije“ za gradišćanskohrvatske kantore i kantorice kot i za narod. Zabavljati ćed goste zatim Branko Kornfeind s njegovimi Tamburaši.

 

Početak: 15:00

Kade: Crikva na brigu, Željezno