Primarne oznake

Datum:

18/09/2022 - 15:30

 

Oskar Rupp iz Maloga Borištofa će u Kugi prezentirati sažetak svojega bakalaureatskoga djela na temu normiranja gradišćanskohrvatskoga pismenoga jezika u 20. stoljeću.

 

Početak: 15.30

Kade: KUGA, Veliki Borištof