Primarne oznake

Datum:

03/09/2022 - 13:00

 

Moravski Hrvati pozivaju na kiritof s pobožnošćom (13:00) ku će služiti Branko Kornfeind, ophodom s kozom (14:00) i kiritofskom zabavom (14:30). Nastupati ćedu grupe DH Uničovska prespolanka, NS Palava i Tamburica Branko Kornfeind.

 

Početak: 13:00

Kade: crikva i selo, Frlieštof