Primarne oznake

Datum:

10/07/2022 - 08:30

 

HKD poziva 10. julija na 32. biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća.

Štart je moguć od 8.30 do 11.00, i to u svakom selu:

 • Dolnja Pulja
 • Filež
 • Frakanava
 • Gerištof
 • Longitolj
 • Mali Borištof
 • Mjenovo
 • Mučindrof
 • Pervane
 • Šuševo
 • Veliki Borištof

 

Početak: 08:30 - 11:00