Primarne oznake

Datum:

14/05/2022 - 15:00

 

Početak Hrvatskoga dana u Čepregu je svetačnost u kapeli Bl. D. Marije s mašom i blagoslovom križev u 15:00. Potom slijedu u  16:30 kulturni program sa zbori i folklorom.

 

Kada: 15:00

Kade: Pred kapelom Bl. D. Marije.