Primarne oznake

Datum:

07/05/2022 - 19:00

 

U Pandrofu pozivaju 7. maja na Shodišće »Putujućoj Celjanskoj Mariji«. Sv. maša će biti u 19:00 ura navečer.

 

Početak: 19:00

Kade: Farska crikva, Pandrof