Primarne oznake

Datum:

02/10/2021 - 18:00

 

HKD i društvo Kultura na selu pozivaju na koncert pod geslom »Opera — Joseph Haydn«. Izvodjači ćedu biti Henrik Simunković (bariton), Nikša Radovanović (tenor), Goranka Tuhtan (mezzosopran), Kinga Horváth-Altorjay (sopran) i Darijana Blace-Sojat (piano). Režiser ove priredbe je Marko Juraga.

 

Kade: Lenck-vila, Šopron

Ulaz: 15€

Početak: 18:00