Primarne oznake

Datum:

26/10/2020 - 15:00

Veliki Borištof — 26. X. (15.00) Prilikom 20. obljetnice postavljanja dvojezičnih tablic u Gradišću poziva HAK na predavanje i diskusiju u Kugu.

Zato su si pozvali aktivistice i aktiviste, ki su se u to vrime borili za seoske tablice, da se spomenu tih časov i potribovanj.

U drugom dijelu su si pozvali angažirane mlade ljude, ki su u različni gradišćanskohrvatski sektori aktivni, da diskutiraju o uticaju dvojezičnih tablic na nje sljedujući pitanje: „20 ljet dvojezičnih tablic – a sada?“.

26. oktobra 2020. – Kuga – 15:00