Primarne oznake

Datum:

24/06/2019 - 10:00

ŽIDAN (24. juni) — Vjero­op­ćina Hrvatskoga Židana poziva na zlatnu mašu mag. dr. Antona Kolića;

na svetak Ivana Kr­s­ti­telja, na kiritof, pandiljak;

24. 6. (10.00) u crikvi, glavni prodikač mag. Branko Kornfeind.