Primarne oznake

Datum:

15/09/2018 - 19:00

HRVATSKI JANDROF (15. i 16. septembar) — Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj poziva na 5. »Festival Dunajske kulture«;
 

subotu, 15. IX. (17.00) kulturni program: FA Szőttes (SK), Limena glazba Gijeca (A), muški zbor Mužaci Moravia, Dfs Čunovský Kŕdeľ (SK), Klapa Tić (HR) i Ta­­mburaški orkestar Dr. Antun Barac (HR);

hrvatska zabava s Pinka Band i Čunovskimi bećari  (19.00) u domu kulture;

nedilju, 16. IX. »Hrvatski dani i Festival zborov«: kulturni program: FS Ljuljanka (SK), TO Konjic (SK), zbor Mali Dunaj Kemlja (H) zbor Golubice Koljnof (H), Kud Mičevec-Velika Gorica (HR), Muško jačkarno društv Hrvatski Jandrof (SK);

zabava s Melodija (19.00).