Primarne oznake

Datum:

13/03/2015 - 17:30

UZLOP (13. marc) — Fatimska pobožnost;

petak, 13. III. pobožnost križnoga puta (17.30), sv. maša (18.00) ku predvodi mr. lic. Ro­man Frydrich, farski mod­e­rator u Cogrštofu, Otavi i Vulkaprodrštofu, po sv. maši procesija sa svićami.