Primarne oznake

Datum:

15/07/2012 - 10:00

NOVA GORA (13.-15. juli) — 50-ljetni jubilej SV-a Nova Gora;
 
zabava i fešta uz Supernet (petak) kao i sv. maša i svetačni akt (nedilju, 15. VII. u 10.00).