Primarne oznake

Datum:

13/11/2011 - 14:30

PINKOVAC — Kazališna grupa Dugava Pinkovac poziva na igrokaz »Kade je Oskar?« u krčmi Kappel Waltraud.
- nedilja; 13. 11. 2011. (14.30)