Primarne oznake

Datum:

10/06/2011 - 08:30

SRIDNJE GRADIŠĆE (10. juli) — 22. biciklanje kroz hrvatska sela sridnjega Gradišća; štart od 8.30 do 12.00.