Putniki iz rizičnih zemalj s jugoistoka Europe, prem ne­gativnoga Pcr testa, moraju u samoizolaciju. „Novo po­o­štravanje: Ni negativan test ne pomaže. Za putnike iz rizičnih zemalj 14 dnevna ka­rantena pri ulasku u Austriju“, „Prem negativnoga te­sta: Po odmoru na Balkanu obvezna karantena“, „Ulazak u Austriju iz rizičnih zemalj vrijeda samo s negativnim Pcr-testom“, samo su neki od naslovov na portali austrijskih medijov ki u srijedu navečer, 22. julija pozivajući se na austrijsku novin­sku agenciju Apa, izvješćavaju kako ćedu od petka svi putniki iz rizičnih zemalj, ki želju ući u Austriju, prem negativnoga Pcr testa na k­o­ronavirus obvezno morati i u 14-dnevnu samoizolaciju.

BEČ — Naime Apa-i i dnevnomu listu Kronen Zeitung au­strijsko Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da su navedenu odredbu, u petak službe­no obja­vili zajedno s popisom tzv. rizičnih zemalj zbog velikoga br­oja zaraženih koronavirusom.

„Mogućnost da se umjesto Pcr testa projde u 14 dnevnu kućnu samoizolaciju ubudu­će već neće postojati pri ulasku u Austriju za putnike iz zemalj za ke valja ograničenje ulaska u zemlju“, pojasnilo je Minis­tarstvo zdravlja. Navedene su zemlje Zapadnoga Balkana, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Albanija, Črna Gora i Srbija.

(ured.)

Kategorije