Vidi vam se rozmarija vaše susjede? Tribate novu raslinu za kakovu škulju u vrtu? Ili kanite jednostavno već raslin od vaše najdraže biljke? Onda imate sada mogućnost, da si mladicami razmnožavate najlipše i najdraže biljke. U ovom broju Kroz ljeto kroz vrt doznat ćete, nač se triba paziti.

Razmnožavanje mladicami

Biljke se moru na različni načini razmnožavati: Moru se posijati, stare biljke se moru diliti ili razmnožavanje mladicami. Ova metoda je posebno laka i zato jako dobra za početnike. Najbolje vrime za ovu vrst razmnožavanja je kasno protuliće ili rano ljeto, kada su biljke jur gonile nove mladice. Optimalni hipac ste onda našli, kad je mladica još zelena i gibljiva i kad još nima cvijeta. Riže se prerano, postoji pogibelj, da počnu gnjiti. Ako su mladice jur jako drivene, ćedu duglje tribati dokle gonu žile.

Kako pravilno rizati

Ako ste našli lipu zelenu mladicu, odrižete je oštrim nožem ili škarami. Po mogućnosti rižete čim nahernije. Na ov način ima biljka već površine, kade će goniti žile. Potom odstranite lišće i ostavite samo gornje tri pare. Začinske biljke, ali i leandar se stavljaju onda u vodu na toplo mjesto u hladu. Voda se triba redovito izminjati. Neki pokriju vodu škurom folijom ili dodaju aktivator za korijenje. Ovo je po iskustvu zaista samo onda potribno, ako mladice uopće ne gonu. Sada se triba čekati, da mladice gonu žile. Kod začinskih biljkov to dura ke dva tajedne. Ako se žile onda počnu razdiliti, se moru presaditi u zemlju. To se najbolje djela navečer, a ne po velikoj vrućini. U prvi tajedni po sadjenju neka mladica ili nova biljka ima vlažno. Grmi se moru isto na ov način razmnožiti. I ovde se gleda, da su po mogućnosti jednoljetne mladice. Za razliku od začinskih biljkov je morete veljek zataknuti u zemlju. Onda je čim važnije, da se zemlja nikad ne isuši. Stoprv kad mladice počnu istirati se more smanjiti zaljivanje.

Ča se more sve razmnožiti

Čuda grmov i biljkov se da razmnožiti. Neke vrste gonu friško žile, neke druge tribaju duže. Prominentni primjeri su na primjer vrbe ili macice, ke u rekordnom tempu opet istiraju. Začinske biljke se daju isto jako lako razmnožiti. To je i onda zanimljivo, ako naletite u drugi vrti na posebne vrste, ke drugačije nisu tako lako za dostati. Začinske biljke, ke sigurno i friško gonu žile su bosiljak, vrisak, smilje, estragon, lavendel, metvica, žalfija, timijan ili rozmarija.