Djela — dijela

U zgornjem naslovu je govora o dvi imenica, ka ima svaka drugo značenje.

Imenica „djela“ je množinski oblik imenice djelo [Arbeit, Tat, Angelegenheit, Leistung, Werk], ka je sridnjega roda i ka ima kratak refleks jata (ada „je“ a ne „ije“). Imenica djelo se deklinira/sklanja ovako:

Jednina:

N djelo, G djela, D djelu, A djelo, V djelo, L djelu, I djelom.

Množina:

N djela, G djel, D djelam/djelom, A djela, V djela, L djeli, I djeli.

Primjeri: Nisam si mogla predstaviti, da će biti ovo djelo tako teško. Književna djela su složene i jedinstvene umjetničke cjeline. Krleža je napisao čuda zvanaredno dobrih književnih djel. Veselim se tvojemu diplomskomu djelu.

Imenica „dijela“ je genitivni oblik imenice dio/dijel1 [Teil, Stück, Element, Anteil, Rate, Portion, Partie, Teilabschnitt], ka je muškoga roda i ka ima dužičak refleks jata (ada „ije“ a ne „je“). Imenica dio/dijel se deklinira/sklanja ovako:

Jednina:

N dio/dijel, G dijela, D dijelu, A dio/dijel, V dio/dijel (-e), L dijelu, I dijelom.

Množina:

N dijeli, G dijelov, D dijelom, A dijele, V dijeli, L dijeli, I dijeli.

Primjeri: Odriži mi, prosim te, još mali dio/dijel torte. Nabrojite sve dijele človičjega tijela! Moram si kupiti nove rezervne dijele za moj stari auto. Na Pu­lji nudu velik izbor dijelov za bicikl.

Zapamtimo si:

Ako mislimo na „djelo“ (u značenju da se ja ča načinji­lo) pišemo rič u svi padeži s kratkim „je“, jer je slog pri izgovoru kratak. Ovo djelo mi se jako dobro vidi!

Ako mislimo na „dijel“ (u značenju elementa neke cj­e­line) pišemo rič u svi padeži s „ije“, jer je slog pri izgovoru dužičak. Tribam za svoj brod novi rezervni dijel.

 (Zorka Kinda Berlaković; 93.)


1 Je li ćemo koristiti u na­šem govoru dio ili dijel odvisi od našega slobodnoga izbora, jer su u gradišćansko­hrvatskom književnom jeziku obadva izrazi normirani.