Fileški kiritof se je prilikom rodjendanskoga slavlja produžio na dvodnevnu feštu uz filešku crikvu. Subotu je nastupio Željko Bebek uz Čunovske bećare, a nedilju je slijedilo tradicionalno folklorno otpodne.

Filež – Dva dane dugo su Graničari slavili svoj 65. rodjendan. Prvi dan je bio u suorganizaciji Djelatne zajednice, ka je bila odgovorna za muziku. Čunovski bećari su otvorili večer na kom je bilo kih 400 gostov. Svi su čekali na glavnu točku ovoga večera, nastup 77-ljetnoga Željka Bebeka.

A muzičar iz Hrvatske je pokazao da je pravi profi. Od početka do koncu svojega koncerta, ki je durao već od poldrug ure, je „zakurio” publiki.  Publika je mogla uživati u hiti kot Ja po kafanama, Ako voliš ovu ženu ili Žuta ruža ali isto tako je imao u programu brojne jačke Bijeloga dugmeta, čiji član je bio Željko Bebek.

Po - za već koga preglasnom koncertu - su preuzeli opet Čunovski bećari pozornicu u ugodnijoj glasnoći.

Nedilja s cjelodnevnim programom

Nedilju je počelo slavlje sa svetom mašom na čast svih pokojnih Graničarov. Mašu su oblikovali muški crikveni zbor i tamburaši Graničarov. U tri otpodne je počelo folklorno otpodne s narašćajnimi grupami pod peljanjem Vere Mikač i Monike Palatin.

Prvu tančenu točku Fileško kolo su oblikovali bivši tancoši i tancoške. Odmah za ovom točkom su slijedili bivši tamburaši, ki su zajedno sa zrelijimi aktivnimi tamburaši predstavili splet jačak.

Nastavila je patnerska grupa iz Markuševca HKUD Prigorec. Graničari imaju dugoljetne partnerske veze ovomu društvu u blizini Zagreba. Ljetos početkom julija su tancali na njevom jubileju.

Po nastupu gostov je Ivan Miki Mihovec čestitao Graničarom i predao mali poklon. Po muškom Banatu i Ženskim kolom su nastupili daljnji gosti: Tamburaši Hatskoga kola iz Novoga Sela. Pod peljanjem Branke Kornfeinda su zabavnimi i friškimi melodijami dizali dobro raspoloženje publike.

Po kratkom tamburaškom spletu Graničarov je slijedio završni tanac Slavonija. Na kraju programa je bilo čašćenje dugoljetnoga predsjednika Martina „Baresija” Tomšića. Na pozornici su ga proglasili časnim predsjednikom društva. Kot poseban dar je dostao graničarsku majicu na hrptu s natpisom „Baresi”.

U svojem govoru je očividno jako ganut bivši predsjednik iskao riči hvale.

Po kraćoj pauzi, folklorni program je skoro tri ure durao, su večer oblikovale po staroj tradiciji Koprive a one su se minjale s Gauženjaki. Igralo se je do daleko u noć, po oficijelnom programu se je nastavilo uz šank.

Kristijan Karall