Na hakovskom večeru predstavio se po prvi put hakovski zbor. Kot inspiraciju za daljnje djelovanje mladoga zbora su si pozvali zbor KSŠŠD-a i peljačicu zbora i aktivisticu Janu Dolečki.

Beč – Kad je Hrvatski akademski klub (HAK) u februaru raspisao pozivnicu za novoutemeljeni zbor, još nije bilo jasno, u ki smir će se zbor razvijati. Jasno je bio samo cilj, a to prezentirati ča na hakovskom večeru, 20. aprila.

Od drugoga marca se je mladi zbor, ki se zasada sastoji od kih 20 jačkaric i jačkarov, sastao u Hrvatskom centru i se je svaki drugi tajedan vježbao. Pjevačica Klaudija Fellinger pelja od samoga početka zbor i je preuzela i veliki dio organizacije.

Hakovski zbor, kotrigi zbora su ga od milja jur zvali HAKapella – a dobro je moguće, da će se to ime probiti – stoji još na početku djelovanja. Odluka za zbor je pala na ljetošnjoj klauzuri, a ideja da je jur duga ljeta u glavi nekih hakovcev.

Da bi HAK za ov zborski projekt dobio inspiraciju, odlučio je posvetiti hakovski večer ovomu projektu. Pod naslovom „Muzika i aktivizam: društveni politički angažman i zborsko pjevanje“ su pozvali interesirane na istoimeno predavanje Jane Dolečki ter na mali koncert zbora KSŠŠD-a i hakovskoga zbora.

Ispreplićenost muzike, politike i aktivizma

Jačiti zna svaka osoba bez obzira na to je li zna čitati note ili je li je muzički izobražena. To je isporučila Jana Dolečki, peljačica zbora Hor 29. novembra, ki se sam definira kot antifašistički, samoorganizirani, poliglotski zbor iz Beča, ki u medjuvrimenu postoji 13 ljet.

Dolečki je povidala o organizaciji u zboru i o tom, kako isključivo jaču prez notov. Zbor nastupa na demonstracija ili na javni mjesta i se izjasni na odredjene njim važne teme. Dolečki je pred svim opisala jačenje u aktivističkom zboru kot mogućnost izraziti sebe i

svoje mišljenje u javnom prostoru. Osebujno za ljude, ki drugačije nimaju pravo glasa, da su to situacije, ke je ojačaju.

Zbor KSŠŠD-a inspiracija za HAK

Zbor KSŠŠD-a postoji jur duga ljeta i čuda puti nastupa, da bi se čuo glas manjine. U programu imaju različne jačke pretežno na slovenskom ali i na drugi jeziki. Tako su i u Hrvatskom centru predstavili šest jačak, med njimi partizanske, slovenske i hrvatske narodne i jednu na jidišu. Simon Urban od KSŠŠD-a se je na koncu obratio HAK-u, čestitao na projektu i pozvao i na daljnju prijateljsku suradnju.

Hakovski zbor s trimi jačkami

Domaćini hakovskoga večera su priredbu u do zadnjega mjesta punom Hrvatskom centru veljek otvorili. „Svitsku premijeru“ su svečevali s pop jačkom grupe Silente Terca na tišinu. A u toku večera su za goste u Centru imali još dvi druge jačke. Pokidob imaju dva nadarene moliške Hrvate u grupi, odlučili su za jačku Kako je lipo hoditi, ka ima jaku poruku o bigu prik morja iz Hrvatske u regiju Molise u Italiju. Zadnja točka večera i za zbor najizazovniji kusić je bila Brujeva jačka Putujem.

Kot su rekli hakovci i peljačica zbora Klaudija Fellinger, su jako zadovoljni s prvom priredbom i inspirirani od melodijov i hrabrujućih riči drugih. Zbor će na svaki način i nadalje svaku drugu srijedu probati.

Tereza Grandić